Vertrouwenspersoon

Sinds 1 juni 2021, zijn Sebastiaan Beekes en Annelotte Andeweg aangesteld als vertrouwensmentoren voor S.V.T.B. Curius.
Deze vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor in een bekende omgeving voor studenten die te maken hebben met ongewenst gedrag van (commissie)leden en bestuursleden binnen de vereniging. Vertrouwenspersonen kunnen mogelijkheden bieden voor vervolggesprekken met andere onafhankelijke partijen binnen de TU Delft.

Sebastiaan kan bereikt worden via: vertrouwensmentor.sebastiaan@gmail.com
Annelotte kan bereikt worden via: vertrouwensmentor.annelotte@gmail.com

Sponsoren