Vereniging

Over Curius

Curius is de studievereniging van de faculteit Techniek, Bestuur en Management. Vrijwel alle nieuwe studenten sluiten zich aan bij de Curius community elk jaar. Curius streeft ernaar een optimale omgeving te bieden voor de ontwikkeling van haar leden. De kern van Curius betreft het uitwisselen van informatie, het organizeren van activiteiten en faciliteiten binnen de faculteit.

Curius zorgt voor een goede communicatie en informatieuitwisseling tussen studenten en de faculteit, maar streeft er ook naar een overzicht te bieden van de carrière opties van haar studenten. Daarnaast zorgt de vereniging voor het organiseren van diverse activiteiten door het jaar heen. Deze zijn vaak studiegerelateerd, maar ook gericht op sociale activiteiten ter ontspanning. Ook is Curius betrokken binnen allerlei zaken rondom het onderwijs van de faculteit. De onderwijskwaliteit, boekenverkoop en alumni zijn onderdelen waar Curius onder andere verantwoordelijk voor is.

Het bestuur van Curius bevindt zich dagelijk op haar kantoor, op de begane grond (vleugel A) van de faculteit. Het bestuur kan altijd aangesproken worden voor vragen, opmerkingen of klachten over het onderwijs. Daarnaast zijn ideeën en suggesties ter verbetering ook altijd zeer welkom! Last but not least bieden we ook gratis thee en koffie aan, samen met een gezellige sfeer!

Hopelijk tot snel!

Het 31ste Bestuur van S.V.T.B. Curius

Sponsoren