TBM masters

TBM Master programmas

Engineering and Policy Analysis (EPA)

De master Engineering and Policy Analysis (EPA) biedt studenten een inspirerend en uitdagend curriculum. De masteropleiding is toegankelijk voor studenten met een technische achtergrond en studenten met een TBM Bachelor diploma. In het masterprogramma worden EPA-studenten opgeleid tot beleidsanalist, beleidsmaker of beleidsuitvoerder voor verschillende technologiesectoren. Meer informatie over de EPA master vind je via deze link.

Het bestuderen van technologie en samenleving en hun onderlinge relaties is typerend voor de analytische benadering die centraal staat in EPA. Het programma wordt gekenmerkt door zijn unieke blended, case-based benadering van lesgeven en zijn focus op modellering en simulatie. Deze case-study's worden verzorgd door ministeries, multinationals en NGO's, die allemaal naast de EPA-locatie in Den Haag (Wijnhaven) zijn gevestigd en allemaal bijdragen aan het programma. EPA voorziet u van meer dan alleen de technische vaardigheden die u zou verwachten in een standaard technisch curriculum. EPA is interactief, internationaal en interdisciplinair. Je werkt aan technologische uitdagingen in een context waar politieke, morele, culturele en sociaaleconomische overwegingen cruciaal zijn voor besluitvormingsprocessen en moeten worden meegenomen in de oplossingen. De complexiteit van deze problemen vereist samenwerking over de disciplines van de natuur- en sociale wetenschappen heen, en over internationale en culturele grenzen heen. We noemen dit Comprehensive Engineering. De moduleschema's van het EPA-programma zijn hier te vinden.

Complex Systems Engineering and Management (CoSEM)

Complex Systems Engineering and Management (CoSEM), vóór SEPAM, is een interdisciplinaire master, direct aansluitend op de bachelor bij TBM. Als je een andere achtergrond hebt, kun je ook de CoSEM-master aanvragen. Meer informatie over de CoSEM-master vind je via deze link.

Tijdens de master leer je hoe je grootschalige en complexe problemen oplost, gebruikmakend van opgedane kennis van technische zaken en management. De opleiding richt zich op besluitvormingsprocessen op de grens tussen overheid en bedrijfsleven. De drie hoofdvakken zijn systems engineering, multi-actor netwerktheorie en domeintechnologie. Via deze link vind je het programmaoverzicht, met daarin alle cursussen in chronologische volgorde. De moduleschema's van het CoSEM-programma zijn hier te vinden.

Domeinen

Zoals te zien is in het programmaschema, zul je vanaf het begin van de CoSEM-master een domein moeten kiezen. De domeinen zijn dezelfde als in de bacheloropleiding van TBM: Transport en Logistiek (T&L), Energie en Industrie (E&I) en Informatie en Communicatie (I&C).

Management of Technology (MoT)

Het Management of Technology (MoT)-programma leert je technologie te verkennen en te begrijpen als een bedrijfshulpmiddel - een hulpmiddel waarmee een bedrijf veel verschillende ballen in de lucht kan houden. Het laat zien hoe bedrijven technologie kunnen gebruiken om producten en diensten te ontwerpen en ontwikkelen die enerzijds de klanttevredenheid maximaliseren en anderzijds de bedrijfsproductiviteit, winstgevendheid en concurrentievermogen maximaliseren. Dit programma is toegankelijk voor studenten met een technische achtergrond en TBM-studenten die 30 ECTS aan technische vakken hebben. Meer informatie over MoT is hier te vinden.

Het programma behandelt uitdagende vragen waarmee de meeste bedrijven worden geconfronteerd, zoals:

  • Welke technologieën hebben we nodig en wanneer?
  • Kopen we de technologie die we nodig hebben in met onze eigen onderzoekscapaciteiten, in samenwerking met externe partijen, of door deze te verwerven of in licentie te geven van anderen?
  • Hoe kunnen we de overvloedige technologische mogelijkheden gebruiken om onze missie, doelstellingen en strategieën te beïnvloeden?

Om met dit soort problemen om te gaan, moet men een Bsc-diploma hebben in een gebied van technologie of in de natuurwetenschappen. De moduleschema's van het MoT-programma vind je hier.

Sponsoren