Master

Welkom op het hoofdgedeelte van de Curius-website. Dit onderdeel is voor studenten die op zoek zijn naar een masteropleiding of voor studenten die momenteel een masteropleiding volgen aan de faculteit TBM. Dit hoofdstuk geeft informatie over de inhoud van de opleidingen, de keuzes die gemaakt moeten worden tijdens de masteropleidingen en de laatste ontwikkelingen rond het masteronderwijs.

In het studiejaar 2019-2020 is er een masterbrochure gemaakt die een goed overzicht geeft van alle mogelijkheden als je een TBM bachelorstudent bent. U kunt deze brochure downloaden door hier te klikken. 

TBM master programmas

TBM heeft drie kernmasterprogramma's: CoSEM, EPA en MoT. Meer informatie over deze masteropleidingen vind je hier.

 • Complex Systems Engineering and Management (CoSEM)
 • Engineering and Policy Analysis (EPA)
 • Management of Technology (MoT)

Er zijn ook masters van TBM in samenwerking met andere faculteiten/universiteiten

 • Transport, Infrastructure and Logistics (TIL).
  • TIL is een samenwerkingsverband tussen de faculteiten TBM, CiTG en 3mE. Meer informatie over deze masteropleiding vind je hier. Dispuut Verkeer is een mastervereniging met een studentenbestuur die evenementen organiseert voor de TIL-studenten. Kijk voor meer informatie op de website
 • Industrial Ecology (IE)
  • Een samenwerking tussen TBM en Universiteit Leiden.
 • Sustainable Energy Technology (SET)
  • Overstappen naar deze master is helaas niet mogelijk voor TBM bachelorstudenten
 • Construction Management and Engineering (CME)
  • CME is een samenwerkingsprogramma tussen de faculteiten TBM, CiTG en Bouwkunde.

Andere veelvoorkomende keuzes voor TBM Bachelor studenten binnen de TU Delft

 • Transport and Planning (T&P)
  • T&P is een mastertrack aangeboden door de faculteit Civiele Techniek. Voorafgaand aan de overstap naar T&P dienen aanvullende cursussen gevolgd te worden.
 • Water management
  • Aangeboden door de faculteit Civiele Techniek, voor meer informatie over dit programma klik hier.
 • Science Education and Communication gecombineerd met de track Education and Communication
  • De opleiding Educatie en Communicatie leidt studenten op tot leraar in de eerste graad in wiskunde, natuurkunde, scheikunde of informatica. De opleiding Communicatie leidt studenten op tot ingenieur Wetenschapscommunicatie.

Regelgeving

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vind je alle informatie over de regels die gelden voor het onderwijs en de examens van de master TBM. Als student is het goed om dit document te scannen, om je rechten te kennen. Bijvoorbeeld alle informatie over Cum Laude.

Sponsoren