Minor

In het derde jaar van je bachelor volg je in het eerste semester (Q1 & Q2) een minor naar keuze! Een minor is een samenhangend vakkenpakket van 30 ECTS. Dat is een half jaar van je studie. Het is dus een mooie kans om verder te kijken dan je eigen studie en je horizon te verbreden! Je kunt kiezen uit verschillende minoren. Hieronder geven we je een klein overzicht.

Minor TU Delft

Je kunt bij de TU Delft kiezen uit selectie- en niet-selectieminors, maar het is ook mogelijk om een minor te volgen aan een andere universiteit of zelfs in het buitenland. Deze minoren worden thematische minoren genoemd. Voor selectieminors begint de aanmeldingsprocedure eerder, houd hier rekening mee! Inschrijven voor een minor kan via MyTUDelft!

Inschrijving voor niet-selectie minoren gebeurt op basis van loting. 

Er zijn ook mogelijkheden om een vrije minor te volgen, waarbij je zelf een vakkenpakket samenstelt of een extern project doet. Hiervoor gelden wel strengere eisen.

De algemene informatiepagina over minoren die de TU Delft aanbiedt vind je hier.

Let er bij het kiezen van een minor aan de Universiteit Leiden op dat sommige minors een jaar duren in plaats van een semester. Een semester staat gelijk aan twee kwartalen. Als je een eenjarige minor aan de Universiteit Leiden wilt volgen, is het raadzaam om in Q1 te beginnen met je Bachelor Final Project.

Vrije minor

Studenten van de Faculteit der Technische Bestuurskunde kunnen na goedkeuring door de TBM Examencommissie een vrije minor samenstellen en opnemen in zijn of haar examenprogramma. Zoals gezegd gelden hiervoor strengere eisen en een uitgebreide procedure. Meer informatie over de vrije minor is hier te vinden.

De eisen voor de vrije minor zijn als volgt*

 • Het vakkenpakket van minimaal 30 EC moet op postpropedeutisch niveau zijn en verzorgd worden door een universitaire opleiding (in binnen- of buitenland);
 • De inhoud van de vakken moet onderling samenhangen (in relatie tot een thema);
 • Het vakkenpakket mag niet meer bedragen dan
  • 6 EC aan inleidende (eerstejaars) vakken;
  • 3 EC overlap hebben met de bachelor;
  • 3 EC vaardigheidsvakken bevatten;
 • Mastervakken van de TU Delft zijn nooit toegestaan;
 • Taalvakken zijn in principe niet toegestaan.

Voor een extern project gelden andere eisen.

Het aanvragen van een vrije minor bestaat uit de volgende stappen

 1. Bepaal je voorkeur voor een samenhangend vakkenpakket, en/of een extern project en bepaal of je naar het buitenland wilt. Benoem het thema.
 2. Kijk bij een buitenlandse universiteit of project op de site van Study Abroad en neem contact op met de medewerkers van het International Office.
 3. Vul het aanvraagformulier vrije minor in.
 4. Let op: doe je een thematische minor aan een andere universiteit, vul dan de juiste naam van deze minor in, want deze naam komt op je diplomasupplement te staan.
 5. Ga naar de clustercoördinator die het beste aansluit bij het onderwerp van je minor (zie onderstaande lijst). Deze zorgt voor goedkeuring van de inhoudelijke samenhang. Neem bij twijfel contact op met de clustercoördinator van je domein.
 6. Is de betreffende clustercoördinator langere tijd niet bereikbaar, neem dan contact op met de programmadirecteur van de TA-opleiding (Jan Anne Annema - j.a.annema@tudelft.nl).
 7. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier digitaal naar de secretaris van de Examencommissie ter beoordeling voor de Examencommissie (examencommissie-TBM@tudelft.nl).

*Kijk voor actuele informatie altijd op de websites van de TU Delft en de faculteit TBM.

Minor in het buitenland

Tijdens je BSc bestaat de mogelijkheid om in het buitenland te studeren. Zo kun je vakken volgen die je als minor kunt gebruiken. Je moet je altijd vroegtijdig aanmelden voor minors in het buitenland. De informatie wordt vaak rond oktober aangeboden, dus houd Brightspace rond die tijd in de gaten!

 • Meer informatie is te vinden op studyabroad.tudelft.nl en de faculteitsspecifieke website.
 • Voor vragen over minors in het buitenland kun je na het lezen van studyabroad.tudelft.nl contact opnemen met international officer Toke Hoek.

Overstapminors

Een schakelminor biedt studenten een instroommogelijkheid in een andere masteropleiding dan hun 'doorstroommaster' (de vervolgmaster in hetzelfde vakgebied als de bacheloropleiding).

Sponsoren