BSA

In het jaar 2009-2010 is het bindend studieadvies (BSA) ingevoerd bij alle bacheloropleidingen van de TU Delft, waaronder Technische Bestuurskunde. Het BSA houdt in dat eerstejaars studenten minimaal 45 ECTS moeten halen om toegelaten te worden tot het tweede jaar. Haal je deze norm niet, dan word je automatisch uitgeschreven en kun je je vier jaar lang niet inschrijven voor de bacheloropleiding Technische Bestuurskunde. De 45 ECTS die je moet halen moeten deel uitmaken van de propedeuse van Technische Bestuurskunde. Vakken uit het 2e en 3e jaar en keuzevakken tellen dus niet mee.

Als je je voor 1 februari uitschrijft voor de bacheloropleiding TB, vervalt het BSA. Je kunt je dan het jaar daarop opnieuw aanmelden. Schrijf je je na 1 februari uit, dan val je onder het BSA. Houd bij uitschrijving rekening met de wettelijke 'wachtmaand', wat betekent dat je je in de praktijk vóór 31 december via Studielink moet uitschrijven.

Uitstel van de BSA

Bij de uitvoering van het BSA wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden. Je kunt uitstel van het BSA krijgen. Deze omstandigheden worden verleend als aangenomen kan worden dat je, als deze omstandigheden zich niet hadden voorgedaan, aan de norm zou hebben voldaan. Persoonlijke omstandigheden leiden dus niet op voorhand tot uitstel van het BSA. Het is belangrijk om persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk aan de studieadviseur te melden, zodat hij of zij samen met jou kan nagaan of deze omstandigheden van invloed zijn op je studieresultaten.

Let op: uitstel van het BSA betekent niet dat je niet meer aan het BSA hoeft te voldoen. Je moet dan het volgende jaar opnieuw je BSA halen, wat betekent dat je nog 45 ECTS uit je propedeuse moet halen naast de punten die je voor het uitstel van het BSA al had behaald.

Voor meer informatie over het BSA en het aanvragen van een BSA verlenging kun je terecht op deze website van de TU Delft.

Sponsoren