Studieplekken

Studieplekken voor TBM studenten op de faculteit vanaf Q2!

For English, scroll down below

Beste studenten,
Naar aanleiding van de vele verzoeken die bij Curius, de Facultaire Studentenraad (FSR) en de docenten zijn binnengekomen, is besloten om in Q2 een beperkt aantal individuele studieplekken aan te bieden op de faculteit TBM. Vanaf 11 november kunnen iedere dag bijna 100 studenten studeren in het studielandschap. 

Hoe reserveer je?
TBM zal gebruikmaken van het reserveringssysteem OKKU. Reserveren kan via tudelft.okku.io .
Er zijn twee shifts per dag: 08:30u - 12:00u en 13:00u - 16:30u. Maximaal een week van te voren kan een shift gereserveerd worden. Iedere student kan één shift tegelijk reserveren. Zodra je shift geweest is, kun je een nieuwe reserveren. Voor meer informatie over het reserveringssysteem zie de studentensupportpagina.

Wat zijn de regels?

 • Reserveer alleen voor jezelf.
 • Neem je campuskaart en reserveringsbevestiging mee en check in bij aankomst. Mocht je nog geen campuskaart hebben, maak dan eerst een afspraak via Contactcentre, contactcentre-esa@tudelft.nl.
 • Houd binnen de faculteit altijd 1,5 meter afstand (ook met huisgenoten).
 • Pauze houden moet op je studieplek, daarom mag je eten en drinken in de studieruimte, maar zorg dat je alles netjes achterlaat.
 • Zorg dat je op tijd de studieruimte verlaat, dan kan de schoonmaak ook goed zijn werk doen.
 • Annuleer als je niet komt! Zo benutten we de beperkte plekken die er zijn optimaal.
 • Blijf thuis als jij of één van je huisgenoten COVID-19 symptomen vertoont en volg de richtlijnen.

Wij hebben als Curius en de FSR samen met de faculteit hard gewerkt om deze studieplekken voor jullie mogelijk te maken. Wees je ervan bewust dat jullie als studenten zelf grotendeels bepalen of deze pilot zal worden verlengd. Houd je dus goed aan alle opgestelde regels en luister naar de instructies van medewerkers op de faculteit. Ook horen we het graag als je feedback hebt over de studieplekken of het reserveringssysteem. Stuur hiervoor een e-mail naar onderwijs@curius.nl.

Alvast heel veel succes met je vakken van Q2!

S.V.T.B. Curius, de FSR en Onderwijs & Studentenzaken

 

Pilot study places for TPM students at the faculty in Q2!

Dear students,
Following the many requests received by Study Association Curius, the Faculty Student Council (FSC) and the teachers, it has been chosen to offer limited individual study spots at TPM. Starting from 11th of November almost 100 students can study in the study landscape each day. Initially this pilot will run for two weeks.

How to reserve a study spot?
TPM will make use of the reservation system OKKU. You can reserve through this link: tudelft.okku.io.There are two shifts per day: from 08:30 to 12:00 and 13:00 to 16:30.
You can reserve spots one week ahead. You can make one reservation at a time.
As soon as your shift is over you can reserve a new study spot. For more information about the reservation system, please see our student support page.

What are the rules?

 • Reserve spots for yourself only.
 • Take your campus card and reservation confirmation with you and check in when entering the faculty. If you don’t have a campus card yet, first make an appointment via Contact Centre contactcentre-esa@tudelft.nl  
 • Always keep 1.5 meter distance (also with housemates).
 • Breaks are at your study spot for now, therefore you can eat and drink within the study space, but please keep it tidy!
 • Make sure that you leave your spot in time so that the cleaning staff can do their work properly.
 • Cancel your reservation if you decide not to come, then someone else can make use of your study spot!
 • Stay at home if you or your housemates experience corona-related symptoms and please follow the precautionary measures

As Study Association Curius and FSC we have worked hard with the faculty to make these study spots possible. Be aware that you as students will mostly decide on the success and continuation of this pilot. Therefore we urge you to follow the rules and listen to instructions by faculty members. Also, we would very much appreciate feedback on the study spots or the reservation system. You can email us at education@curius.nl!

We wish you the best of luck with Q2!

S.V.T.B Curius, FSC en Education & Student Affairs