Transport & Logistics

Het TIL Dispuut is er om studenten, docenten en bedrijven samen te brengen. In 2008 opgericht met een focus op de master studenten, bestaat het dispuut inmiddels al bijna zeven jaar en is er een hoop veranderd. Afgelopen jaar is er bijvoorbeeld van ieder leerjaar een student gekozen voor het dispuutsbestuur om ons zo meer op de bachelor te kunnen richten. Dit jaar proberen we beter zorg te dragen voor de continuïteit van het dispuut, zodat niet ieder bestuur opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

De voornaamste bezigheid van het dispuut is het organiseren van activiteiten, dat is ook het vlak waarop de studenten het meest te maken krijgen het dispuut. We proberen één activiteit per periode te organiseren, waarvan per jaar minstens één een excursie is. We houden het altijd actueel en houden rekening met de groep studenten. Zo zijn er lunchlezingen, bijvoorbeeld over de Fyra, maar ook bedrijfsuitjes, zoals naar de nieuwe bagagehal van Schiphol.

Het is natuurlijk altijd goed om ervaringen uit de praktijk op te doen, zo kan het dispuut veel waarde aan de studie toevoegen, maar dat is niet waar het werk van het dispuut ophoudt. Een dispuut onderscheid zich namelijk juist door naast de activiteiten nog veel meer te doen. Zo onderhouden we ook goed contact met de docenten van de TIL-sectie, die vaak aanwezig zijn bij lunchlezingen en altijd benieuwd zijn naar de mening van studenten over hun onderwijs. Vanuit de TIL-sectie en van bedrijven ontvangen we ook informatie over stageplekken en afstudeeropdrachten, die we via facebook.com/tildispuut aan de studenten doorspelen. Daar worden ook allerlei voor TIL studenten relevante activiteiten onder de aandacht gebracht.

Het TIL Dispuut is dus veel meer dan het op het eerste gezicht lijkt en kan een waardevolle toevoeging zijn aan jouw studie. Kijk vooral even op onze facebook om ervoor te zorgen dat je niets mist!