BSA

In het jaar 2009-2010 is het Bindend Studieadvies (BSA) op alle bacheloropleidingen van de TU Delft geïntroduceerd, dus ook op Technische Bestuurskunde. Het BSA houdt in dat je als eerstejaars minimaal 45 ECTS moet halen om toegelaten te worden tot je tweede jaar. Als je deze norm niet haalt, dan wordt je automatisch uitgeschreven van en kun je je vier jaar lang niet meer inschrijven voor de bachelor Technische Bestuurskunde. De 45 ECTS die je moet halen, moeten deel uitmaken van de propedeuse van Technische Bestuurskunde. Vakken uit het 2e en 3e jaar en keuzevakken zullen dus niet meetellen.

Als je je uitschrijft voor de bachelor TB voor 1 februari, komt het BSA te vervallen. Je kunt je dan het volgende jaar weer opnieuw aanmelden. Als je je na 1 februari uitschrijft, krijg je wel te maken met het BSA. Let bij het uitschrijven op de wettelijke ‘wachtmaand’, wat betekent dat je in de praktijk voor 31 december uit moet schrijven via Studielink.

Uitstel van het BSA

Bij de uitvoering van het BSA wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden. Je kan dat uitstel krijgen van het BSA. Deze omstandigheden worden toegekend als men ervan uit kan gaan, wanneer deze omstandigheden zich niet hadden voorgedaan, de norm wel gehaald zou hebben. Persoonlijke omstandigheden leiden dus niet op voorhand tot uitstel van het BSA. Het is belangrijk om persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk te melden bij de studieadviseur, zodat deze met jou kan bekijken of deze omstandigheden invloed hebben op jouw studieresultaten.

Let wel op dat uitstel van het BSA niet betekent dat je niet meer hoeft te voldoen aan het BSA. Je moet dan het volgende jaar opnieuw je BSA halen, wat betekent dat je alsnog 45 ECTS uit je propedeuse moet halen naast de punten die je al gehaald had voor het uitstel van BSA.

Voor meer informatie over het BSA en het aanvragen van uitsel van het BSA kun je terecht op deze website van de TU Delft.

Sponsors