Bachelor Eindproject

Vanaf het studiejaar 2018 – 2019 verandert de opzet van het Bachelor Eind Project van de bachelor Technische Bestuurskunde. Op deze pagina vind je een overzicht van de veranderingen.

De opzet van het BEP wordt veranderd om de inzet van docenten in fase 1 efficiënter te maken en om in fase 2 meer en andere docenten bij het project te kunnen betrekken. Men zag ook kansen om, met een andere opzet van fase 1, de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel te verhogen. De eerste fase van het bachelor eindproject wordt dus veranderd. De tweede fase blijft hetzelfde.

Fase 1

Er zal in fase 1 geen sprake meer zijn van het schrijven van een issuepaper; in plaats hiervan wordt er meer aandacht besteed aan het schrijven van een uitgebreid onderzoeksvoorstel. Er zal van tevoren een onderwerpenlijst op Brightspace gepubliceerd worden met alle onderwerpen waaruit gekozen kan worden. De student moet hieruit een voorkeur opgeven. Het onderwerp dat je voor fase 1 kiest is hetzelfde als voor fase 2.

Let op: het is nog steeds mogelijk om een eigen onderwerp te kiezen, neem hiervoor contact op het de modulemanager, Tineke Ruijgh-van der Ploeg. De deadline voor vrije onderwerpen was 24 augustus voor Semester 1.  In semester 2 zal die deadline in begin januari vallen.

De eerste vijf weken worden besteed aan het uitgebreid analyseren van het probleem. Je werkt zelfstandig. De begeleiding vindt plaats in de vorm van wekelijkse werkcolleges in het nieuwe Pulse gebouw. De uitvoering van de analyses zal met een review beoordeeld worden (geen cijfer). De laatste vijf weken van fase 1 worden volledig besteed aan het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Dit voorstel wordt met een individueel cijfer beoordeeld.

De planning van fase 1 zal er vanaf het jaar 2018 – 2019 als volgt uit komen te zien:

Week 1                              Kick-off + keuze onderwerp
Week 2 – 5                       Werkcolleges ‘analyse’
Week 5                             Analyse inleveren
Week 6 – 8                       Werkcolleges ‘onderzoeksvoorstel schrijven’
Week 8 of 9                      Afronden en inleveren onderzoeksvoorstel

Tijdens de wekelijkse werkcolleges kun je vragen stellen aan docenten en studenten met een soortgelijk onderwerp. Fase 1 bevat 3 feedback-momenten:

  1. In/na week 5 - formatieve feedback van docent (verbeterpunten t.a.v. uitgevoerde analyses)
  2. In week 7 of 8 – Peer review (verbeterpunten t.a.v. het onderzoeksvoorstel) De kwaliteit van deze peer review moet met een voldoende beoordeeld worden.
  3. Na week 9 – Summatieve feedback (kwaliteit van het onderzoeksvoorstel)

Fase 2

Vanuit fase 1 voorsorteer je in principe op 1 à 2 methoden. Tijdens fase 2 vinden er meestal zo’n 3 gesprekken met de begeleider plaats. De beoordeling van fase 2 wordt gedaan door de docent-begeleider samen met een collega. De motivatie van het cijfer wordt meegestuurd op het beoordelingsformulier.