Senior beleidsmedewerker milieu, strategie en veiligheid

Company
Rijksoverheid
Type
Vacancy
Location
Curius
Sector
Master
Required language
English

Description

Een schone, gezonde en veilige leefomgeving realiseren, die door alle inwoners van Nederland ook zo wordt ervaren. Dat is de opgave van de directie Omgevingsbeleid en Milieurisico’s in Den Haag. Als senior beleidsmedewerker ga jij vernieuwende manieren van milieu- en veiligheidsbeleid ontwikkelen. Een maatschappelijke taak die een grote impact heeft op hoe we nu en in de toekomst omgaan met gevaarlijke stoffen, materialen en producten.

In het verleden zijn stoffen, materialen en producten ontwikkeld die milieu- en gezondheidsproblemen opleveren. Denk aan asbest, plastic en PFAS. Onze politieke opdracht is te voorkomen dat we opnieuw met dit soort problemen te maken krijgen. Deze opdracht pakken we voortvarend op. Er moeten daarom materialen, producten en processen ontwikkeld worden die in de hele levenscyclus geen risico’s voor mens en milieu veroorzaken. Dat kunnen we bereiken door veiligheid zo vroeg mogelijk in het innovatieproces mee te nemen: safe-by-design. Juist dan worden cruciale keuzes over grondstoffen, processen, basistechnieken en toepassingen gemaakt en kan er bijgestuurd worden. Dat doen we samen met andere ministeries, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Voor dit ambitieuze safe-by-design-programma, dat midden in de politieke en maatschappelijke belangstelling staat, ga jij aan de slag. Met jouw nieuwe manier van denken en werken ga jij het programma samen met ons én externe partijen vormgeven.

Het is van belang dat je als senior beleidsmedewerker de essentie uit de verschillende beleidsvraagstukken distilleert en daar een strategische koers voor ontwikkelt. Enerzijds pak jij een regisserende rol door norm- en kaderstellend beleid te maken voor omgevingsveiligheid en milieurisico’s. Anderzijds stimuleer je externe partijen zoals bedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Dit doe je door bijvoorbeeld te anticiperen op milieurisico’s van nieuwe technologieën. Denk hierbij aan nanomaterialen en nieuwe chemische stoffen.

Hou je van inhoudelijke uitdagingen en ben je door je persoonlijkheid, houding en optreden een stevige en betrouwbare pijler voor anderen? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren! Wil je meer weten over safe-by-design? Check dan onze website www.safe-by-design-nl.nl.

Functie-eisen

  • Jij kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden en maakt je nieuwe inhoud snel eigen.

  • Jij kunt een koers bepalen en de daarbij behorende strategische lijnen uitzetten, zowel inhoudelijk als op organisatorisch vlak.

  • Jij durft nieuwe paden te onderzoeken en houdt van pionieren.

  • Je neemt graag initiatief, hebt een proactieve werkhouding en gaat altijd voor resultaten.

  • Je voelt politiek-bestuurlijke belangen goed aan.

  • Je vindt samenwerken belangrijk, kunt goed een netwerk opbouwen en onderhouden en weet mensen met jouw argumenten te overtuigen.

  • Je durft besluiten te nemen en bent je daarbij zeer bewust van de omgeving waarin je werkt.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 11
Maandsalaris: Min €3.256 – Max. €5.003 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur: 2 jaar
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als directie willen we midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze medewerkers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij het aannemen van nieuw talent naar diversiteit in denkwijzen en werken er aan om een werkgever te zijn waarbij íedereen zicht thuis voelt.

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via hier verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.