ICieT

Iciet President: Thijs Wollerich
Commissaris code: Nourian Peters
Commissaris Architectuur: Stephan Kool
Qualitate Qua: Stephanie van den Boogaard

Het is lastig terug te kijken op een jaar, wanneer je als commissie vooral bezig bent met wat er in de toekomst ligt. Maar ook de ICieT heeft niet stilgestaan het afgelopen jaar. Het grote meer-jaren project ‘Sparrow’ over de herziening van de IT architectuur van Curius heeft enkele grote stappen gemaakt.
Met Nourian Peters als commissaris code, Thijs Wollerich als onze voorzitter en ikzelf, Stephan Kool, als commissaris architectuur is de inventarisatiefase succesvol afgesloten met een eerste conceptrapport. Momenteel wordt haast gemaakt met de conceptualisatie, zodat er nog voor september een definitief rapport klaar ligt.

Als we dan terugkijken op het vorige jaar, gaat onze dank vooral uit naar de Raad van Advies van Curius, de geïnterviewde commissieleden en het 21e voor de tijd die zij hebben genomen om in gezamenlijke en individuele werksessies al hun kennis over Curius over te dragen.

En verder? Wanneer het definitieve rapport klaar is, gaan we een passend systeem zoeken en implementeren. Het echt zware werk ligt na 1,5 jaar nog steeds voor ons. Gelukkig hebben wij voor het aanstaande jaar versterking gekregen. Met Niek en Jochem erbij verdubbelt de ICieT bijna in omvang. De positieve en enthousiaste instelling van het 22e geeft het gevoel dat project Sparrow echt een succes wordt.